Detta är avtalet som tecknades mellan Arriva och Skånetrafiken i samband med att Arriva vann avtalet från december 2018. Vissa delar av avtalet censurerades när det lämnades ut av Region Skåne/Skånetrafiken.

2252— AVTAL —
2252.1 Bilaga Definitioner
2252.2 Bilaga Pris
2252.3 BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR (AV)
2252.3 1 Bilaga Verksamhetsplan
2252.3 3 Bilaga Kvalitetskriterium
2252.3 4 Bilaga Uppförandekod
2252.3 5 Bilaga Marknadsplan
2252.3 7 Bilaga Krisberedskap
2252.4 UPPDRAGSBESKRIVNING DRIFT
2252.4 1 Bilaga Trafikbeskrivning
2252.4 2 Bilaga Tidtabeller Basproduktion
2252.4 3 Bilaga Delegation
2252.5 2 Bilaga Högvärdeskomponenter
2252.5 3 Bilaga Reservdelslista
2252.5 4 Bilaga Specialverktyg
2252.5 5 Bilaga FORD
2252.5 6 Bilaga Garantier från Fordonsleverantören
2252.5 7 Bilaga Underhållsplan 2016
2252.5 7 1 Tillägg till Bilaga Underhållsplan 2016
2252.6 BILAGA DEPÅ RAUS
2252.6 1 Bilaga Planritning plan 1
2252.6 2 Bilaga Planritning plan 2
2252.6 3 Bilaga Planritning spår utvändigt
2252.6 4 Bilaga Gränsdragningslista kontor
2252.6 5 Bilaga Gränsdragningslista verkstad
2252.7 BILAGA RAPPORTERING
2252.8 BILAGA MILJÖ
2252.9 BILAGA IT
2252.10 BILAGA KVALITETSMÄTNING

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s